Wij heten u van harte welkom in ons downloadcentrum

In deze beelddatabank vindt u alle foto’s van onze artikelen in hoge en lage resolutie. Hoge resolutie beelden (full colour ofwel CMYK) worden doorgaans gebruikt voor drukwerk terwijl de lage resolutie beelden (RGB) vaak worden gebruikt voor Internet en Office gebruik. Voordat u de foto’s gratis gaat downloaden verzoeken wij u om eerst de gebruiksvoorwaarden grondig te lezen.

Handleiding

Om gebruik te maken van onze fotodatabase doet u het volgende:

  1. – Geef uw naam en wachtwoord op
  2. – Geef het artikelnummer op in het zoekvenster (links bovenaan) en druk op de Enter-toets. De gezochte foto verschijnt in het grote venster.
  3. – Klik onder de foto op het pijltje met streepje om de foto te downloaden. Vervolgens kunt u kiezen voor 2 soorten Jpeg’s van deze afbeelding, te weten:
    • 72 dpi (lage resolutie), geschikt voor Office en Internet gebruik (RGB)
    • 300 dpi (hoge resolutie), geschikt voor drukwerk (CMYK)
  4. Kies een van beide opties en klik op Download Now
  5. Maakt u gebruik van Internet Explorer dan zult u in de rechter bovenhoek het beeld zien heen en weer schudden. Om de download te starten dient u te klikken op de tekst ‘start download’. Voor andere browsers geldt dat uw download vanzelf start en u niet meer op ‘Start download’ hoeft te klikken.

Let op! Heeft u in de linkerkolom een categorie gekozen dan zal de zoekfunctie uw ingegeven artikelnummer alleen zoeken in deze categorie. Weet u niet tot welke categorie bij het artikelnummer hoort dan kunt u beter op het ‘huisje’ klikken en het zoeken op artikelnummer starten.

Krijgt u een ERROR tijdens het inloggen of downloaden, probeert u dan een andere browser zoals bijvoorbeeld Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox enz.

Wilt u meerdere foto’s tegelijkertijd zoeken en downloaden.

Zorg dat u in de linkerkolom onder ‘Categories’ klikt op het ‘huisje’ en verzeker u ervan dat het zoekvenster leeg is. Vervolgens geeft u in het zoekvenster één van de artikelnummers in die u zoekt. U ziet in het grote venster welke foto’s beschikbaar zijn van dit artikelnummer. Kies de foto die u wenst en klik onder de foto op het mandje. De foto wordt automatisch geplaatst in de ‘Collection Basket’ die u rechts bovenaan ziet (rode kader). Het getal tussen de haakjes geeft aan hoeveel foto’s er in de basket zitten.

U herhaalt bovenstaande zoekactie voor ieder artikelnummer waar u een foto van wenst te downloaden. Vervolgens klikt u op het rode kader van de ‘Collection Basket’ en ziet u welke foto’s er door u geselecteerd zijn. U klikt vervolgens rechts boven op het pijltje (boven ‘rename basket’) om alle foto’s tegelijkertijd te downloaden. Kies nog in het venster daaropvolgend of u lage of hoge resolutiebeelden wenst te downloaden.

Maakt u gebruik van Internet Explorer dan dient u rechts bovenaan nog te klikken op ‘start download’. Er wordt dan een .zip bestand gedownload naar uw computer dat u kunt openen door er dubbel op te klikken. Het .zip bestand wordt uitgepakt en u heeft alle geselecteerde foto’s ter beschikking.

Hoe vindt u producten waar u het artikelnummer niet van weet?

In de linkerkolom ziet u onder ‘productfoto’s’ (onder ‘Categories’) een indeling naar taalgebruik. Door te klikken op het pijltje voor de categorie opent u de betreffende categorie. Op deze manier gaat u naar de categorie die u wenst en ziet u in het grote venster de foto’s die beschikbaar zijn in de betreffende categorie. Let op! Er kunnen meerdere pagina’s met foto’s zijn die u rechts onderin met de pijltjes kunt doorlopen.

Wilt u 1 stap terug in de categorieën dan klikt u op het pijltje dat naar links wijst onder ‘categories’. Wilt u terug naar de basis (taalkeuze mogelijkheid) dan klikt u op het ‘huisje’.

U vindt de gewenste foto niet met het artikelnummer.

Door het laatste cijfer van het artikelnummer weg te laten bij in het zoekvenster kan het zijn dat u de gewenste foto toch wel vindt. Dit komt omdat we voor meerdere artikelnummers in sommige gevallen slechts één foto beschikbaar hebben. Dit vindt u terug in de benaming van de foto.

U wilt ook graag de detailfoto’s van een product vinden.

Door te zoeken op artikelnummer vindt u tevens de beschikbare detailfoto’s. Deze worden gekenmerkt door de toevoeging _det in de benaming van de foto.

Algemene gebruikscondities

Gebruik en benadering van deze website zijn onderwerp van de volgende condities. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd indien u niet accoord gaat met onderstaande condities. De website is ontwikkeld en wordt beheerd door IPTS bv. Onder IPTS bv worden tevens verstaan alle werkmaatschappijen die gelieerd zijn aan IPTS bv, hetzij dochtermaatschappijen, hetzij zustermaatschappijen. Wij behouden ons het recht, om zonder aankondiging vooraf, wijzigingen toe te passen op de website en/of algemene gebruikscondities. Wij verzoeken u dan ook om de voorwaarden en condities met regelmaat te bekijken.

Gebruiksoverdracht

Alle door ons gebruikte details, documenten, foto’s en illustraties op deze website zijn eigendom van IPTS bv. Toestemming voor gebruik door derden kan alleen gegeven worden door IPTS bv. Bij gebruik van enig soort informatie als hiervoor vermeld dient men altijd het copyright-teken in combinatie met de tekst: “Beeztees” te vermelden.

IPTS bv houdt zich het recht voor eenzijdig de gebruiker het recht te ontzeggen van gebruik van fotomateriaal enz.. De gebruiker zal op eerste aandrang van IPTS bv hieraan zijn volledige medewerking geven.

Handelsmerken

Beeztees, Designed by Lotte en DeliSnacks zijn handelsmerken van IPTS bv. Ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken wordt door ons gezien als inbreuk op ons copyright, merkrecht of overige industriële eigendomsrechten. IPTS bv behoudt zich het recht om hiertegen alle haar noodzakelijke stappen te ondernemen en het gebruiksrecht van de gebruiker in te trekken.

Gelimiteerde aansprakelijkheid

De informatie die IPTS bv op haar websites verstrekken is met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare interne en externe bronnen om een zo goed mogelijk, professioneel advies te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten, misvattingen en het tijdig updaten van deze content. De informatie heeft slechts tot doel de producten van IPTS bv te presenteren op de website. Er kan dan ook geen enkel recht aan worden onttrokken of garantie op worden afgegeven danwel geclaimd door derden. Gebruikers van onze website verklaren hierbij dat zij geen misbruik zullen maken van deze informatie en dat gebruik voor eigen risico is. Noch IPTS bv, noch derde partijen die betrokken zijn bij de samenstelling van de website, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van onjuiste informatie enz..

Misbruik

Indien wordt geconstateerd door IPTS bv dat door de gebruiker onoordeelkundig gebruik wordt gemaakt van het ter beschikking gestelde materiaal, staat het IPTS vrij om alle maatregelen te nemen, teneinde het afbreukrisico voor IPTS bv zo klein mogelijk te laten zijn. Onverminderd het recht van IPTS bv om overige juridische en financiele maatregelen te nemen tegen de gebruiker, teneinde haar belangen veilig te stellen. Deze juridische zaken zullen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Breda/Tilburg behandeld kunnen worden.